سدهاي لاستيكي و تجارب ساخت آنها

از آنجايي آه تأمين آب همواره نياز اساسي بشر م يباشد، لذا مهار سيلا بها و
آب هاي جاري از طريق احداث سد از آارهاي اساسي و زيربناي براي نيل به خودآفايي
آشور بوده است.
در حال حاضر يكي از جديدترين مصالحي آه در ساخت ساز ههاي آبي در طي
چندين سال اخير به خدمت گرفته شده لاستيك است آه به طور گسترد هاي در ساخت
بندها يا سدهاي آوتاه مورد استفاده قرار مي گيرد.
به طور آلي در ساز ههاي هيدروليكي انتظار انجام يك آار خاص مد نظر بوده، ولي
اين بدان معنا نيست آه تنها يك طرح منحصربه فرد بتواند آن آار را انجام دهد و در اين
طرحها مي تواند جايگزيني صورت پذيرد. ازجمله مي توان از طرح استفاده از سدهاي
لاستيكي به جاي سدهاي آوتاه نام برد.   سد لاستیکی  pdf


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *