Skip to Content

آرشیو دسته بندی ها:مقالات

بنبوری و میل غلتک اختلاط

غلتک تشکیل شده از دو استوانه که در خلاف جهت هم می چرخند.جنس این رول ها معمولا از چدن های مقاوم در برابر خش ،سایش و مقاوم در برابر مواد شیمیایی است.رول جلو معمولا با سرعت کمتری می چرخد و متحرک است و رول عقب با  سرعت بیشتری می چرخد و ثابت است.

فاصله دو غلتک با حرکت دادن غلتک جلو یی تنظیم می گردد.(این کار معمولا بوسیله پیچهای الکتریکی یا دستی و به ندرت بوسیله سیستم هیدرولیکی صورت می گیرد) یک فیوز مکانیکی به شکل صفحه فشار بین انتهای پیچ تنظیم فاصله و محل جفت شدن به یاتاقان برای محافظت از غلتک در برابر شکستن جاگذاری شده است.

ادامه مطلب

جدول مقاومت شیمیایی انواع لاستیکهای طبیعی ومصنوعی

جدول مقاومت شیمیایی انواع لاستیکهای طبیعی ومصنوعی

مقاومت شیمیایی پلیمرها pdf

ادامه مطلب

سدهاي لاستيكي و تجارب ساخت آنها

از آنجايي آه تأمين آب همواره نياز اساسي بشر م يباشد، لذا مهار سيلا بها و
آب هاي جاري از طريق احداث سد از آارهاي اساسي و زيربناي براي نيل به خودآفايي
آشور بوده است.
در حال حاضر يكي از جديدترين مصالحي آه در ساخت ساز ههاي آبي در طي
چندين سال اخير به خدمت گرفته شده لاستيك است آه به طور گسترد هاي در ساخت
بندها يا سدهاي آوتاه مورد استفاده قرار مي گيرد.
به طور آلي در ساز ههاي هيدروليكي انتظار انجام يك آار خاص مد نظر بوده، ولي
اين بدان معنا نيست آه تنها يك طرح منحصربه فرد بتواند آن آار را انجام دهد و در اين
طرحها مي تواند جايگزيني صورت پذيرد. ازجمله مي توان از طرح استفاده از سدهاي
لاستيكي به جاي سدهاي آوتاه نام برد.   سد لاستیکی  pdf

ادامه مطلب

درجه بندي و علائم حك شده روي لاستيكها

تایرهای خودرو در مجموع 4 نقش مهم در خودرو ایفا می کنند که عبارتند از:

1- تحمل وزن خودرو 2- کاهش ضربه ناشی از نیروهای وارده از طرف جاده 3-امکان ایجاد حرکت در جهت دلخواه 4- انتقال نیروی ترمز و یا شتابگیری به جاده.

در اولین گام به بررسی ساختار داخلی تایر می پردازیم:

ادامه مطلب

مقایسه کائوچوها

   صنایع لاستیکی پارسا                                                                       Comparative  Vulcanizte  Properties  Of  NR and  Other SRs *    

                                                                                                                مقایسه نسبی خواص NRودیگرSRها

 

Type of  Rubber                                                  نوع لاستیک

 

Propertis

                                                       خواص

  AU SBS TM PVMQ EAM EPDM (X)IIRS FKM CSM ECO CR ACM NBR BR SBR IR NR
  1 3 6 6 5 5 4 5 5 4 3 6 5 6 5 2 1 Tensile strength,gum                                                                (استحکام کششی)
  1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 1 Tensile strength,with  reinforcing  fillers    (مقاومت کششی با پر کننده تقویت شده)
  2 1 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 1 1 Maximum elonngatioon                                                       (حداکثر ازدیاد طول)
  1 5 5 5 2 3 4 4 3 3 3 4 2 1 3 4 4 Abrasion  resistance  with  reinforcing  fillers   (مقاومت سایشی با پر کننده تقویت شد )
  1 3 4 5 3 3 3 4 3 3 2 3 3 5 3 2 2 Tera  resistance                                                                            (مقاومت پارگی)
  3 4 5 3 3 3 6 5 4 3 3 4 3 1 3 2 2 Rebound                                                                                                  (جهندگی)
  4 2 4 1 4 2 2 5 5 3 3 5 3 2 3 2 2 Low  temperature flexibility                              (انعطاف پذیری در حرارت پائین)
  5 6 5 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3 4 4 5 5 Heat  resistance                                                                         (مقاومت حرارتی)
  1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 4 4 Oxidative resistance                                               (مقاومت در برابراکسیداسیون)
  1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 UV  resistance                                                                 (مقاومت در برابر یو وی)
  1 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 4 4 4 W eather  and  ozone  resistance                     (مقاومت در شرایط جوی و ازون)
  1 6 1 1 4 4 6 1 2 1 2 1 1 6 5 6 6 Oil   resistance                                                                 (مقاومت در برابر روغن)
  1 6 1 6 5 5 6 1 2 1 3 3 2 6 6 6 6 Motor  fuel  resistance                                                   (مقاومت در برابر بنزین)
  6 2 6 5 3 1 2 1 2 2 2 5 4 3 3 3 3 Acid   resistance                                                                (مقاومت در برابر اسید)
  6 2 6 5 3 1 2 4 2 2 2 5 4 3 3 3 3 Alkali   resistance                                                               (مقاومت در برابر قلیا)
  6 6 6 6 6 6 6 3 3 2 2 6 6 6 6 6 6 Flame   resistance                                                            (مقاومت در برابر شعله)
  4 2 4 1 3 2 2 4 4 4 4 5 5 2 2 1 1 Electrical  resistivity                                                            (مقاومت الکتریسیته)
  1 4 1 6 2 4 1 3 3 1 3 3 2 4 4 5 5 Gas  permeation                                                                     (نفوذ پذیری گاز)
  5

3

5

4

3

6

5

4

4

3

2

1

6

5

1

4

3

2

5

4

2

6

4

3

6

5

6

5

2

2

5

3

4

5

3

5

3

2

3

3

3

5

3

3

5

3

2

6

3

2

6

Cimperession  set      -40C

                                  +20C                                                              (مانای فشار)

                                  +100C

1= عالی

6= ناپسند

*1=excellent؛6=insufficient.

ادامه مطلب
error: Content is protected !!