این شرکت با بهره گیری از تجربه و تجهیزات مناسب آمادگی خود را جهت ساخت سیلندر فلزی ( رول ) مطابق نقشه مشتری و با توجه به استانداردهای ذکر شده اعلام میدارد .

7