برچسب: مقاله

  • درجه بندي و علائم حك شده روي لاستيكها

    تایرهای خودرو در مجموع 4 نقش مهم در خودرو ایفا می کنند که عبارتند از: 1- تحمل وزن خودرو 2- کاهش ضربه ناشی از نیروهای وارده از طرف جاده 3-امکان ایجاد حرکت در جهت دلخواه 4- انتقال نیروی ترمز و یا شتابگیری به جاده. در اولین گام به بررسی ساختار داخلی تایر می پردازیم: