[contact-form-7 id="397" title="Request A Rate"]
 

Skip to Content

بلاگ

بنبوری و میل غلتک اختلاط

غلتک تشکیل شده از دو استوانه که در خلاف جهت هم می چرخند.جنس این رول ها معمولا از چدن های مقاوم در برابر خش ،سایش و مقاوم در برابر مواد شیمیایی است.رول جلو معمولا با سرعت کمتری می چرخد و متحرک است و رول عقب با  سرعت بیشتری می چرخد و ثابت است.

فاصله دو غلتک با حرکت دادن غلتک جلو یی تنظیم می گردد.(این کار معمولا بوسیله پیچهای الکتریکی یا دستی و به ندرت بوسیله سیستم هیدرولیکی صورت می گیرد) یک فیوز مکانیکی به شکل صفحه فشار بین انتهای پیچ تنظیم فاصله و محل جفت شدن به یاتاقان برای محافظت از غلتک در برابر شکستن جاگذاری شده است.

ادامه مطلب

سدهاي لاستيكي و تجارب ساخت آنها

از آنجايي آه تأمين آب همواره نياز اساسي بشر م يباشد، لذا مهار سيلا بها و
آب هاي جاري از طريق احداث سد از آارهاي اساسي و زيربناي براي نيل به خودآفايي
آشور بوده است.
در حال حاضر يكي از جديدترين مصالحي آه در ساخت ساز ههاي آبي در طي
چندين سال اخير به خدمت گرفته شده لاستيك است آه به طور گسترد هاي در ساخت
بندها يا سدهاي آوتاه مورد استفاده قرار مي گيرد.
به طور آلي در ساز ههاي هيدروليكي انتظار انجام يك آار خاص مد نظر بوده، ولي
اين بدان معنا نيست آه تنها يك طرح منحصربه فرد بتواند آن آار را انجام دهد و در اين
طرحها مي تواند جايگزيني صورت پذيرد. ازجمله مي توان از طرح استفاده از سدهاي
لاستيكي به جاي سدهاي آوتاه نام برد.   سد لاستیکی  pdf

ادامه مطلب

درجه بندي و علائم حك شده روي لاستيكها

تایرهای خودرو در مجموع 4 نقش مهم در خودرو ایفا می کنند که عبارتند از:

1- تحمل وزن خودرو 2- کاهش ضربه ناشی از نیروهای وارده از طرف جاده 3-امکان ایجاد حرکت در جهت دلخواه 4- انتقال نیروی ترمز و یا شتابگیری به جاده.

در اولین گام به بررسی ساختار داخلی تایر می پردازیم:

ادامه مطلب

مقایسه کائوچوها

   صنایع لاستیکی پارسا                                                                       Comparative  Vulcanizte  Properties  Of  NR and  Other SRs *    

                                                                                                                مقایسه نسبی خواص NRودیگرSRها

 

Type of  Rubber                                                  نوع لاستیک

 

Propertis

                                                       خواص

 AUSBSTMPVMQEAMEPDM(X)IIRSFKMCSMECOCRACMNBRBRSBRIRNR
 13665545543656521Tensile strength,gum                                                                (استحکام کششی)
 11443333332324221Tensile strength,with  reinforcing  fillers    (مقاومت کششی با پر کننده تقویت شده)
 21443323332423211Maximum elonngatioon                                                       (حداکثر ازدیاد طول)
 15552344333421344Abrasion  resistance  with  reinforcing  fillers   (مقاومت سایشی با پر کننده تقویت شد )
 13453334332335322Tera  resistance                                                                            (مقاومت پارگی)
 34533365433431322Rebound                                                                                                  (جهندگی)
 42414225533532322Low  temperature flexibility                              (انعطاف پذیری در حرارت پائین)
 56512231323234455Heat  resistance                                                                         (مقاومت حرارتی)
 15111121212232344Oxidative resistance                                               (مقاومت در برابراکسیداسیون)
 15111121212233344UV  resistance                                                                 (مقاومت در برابر یو وی)
 15111121212233444W eather  and  ozone  resistance                     (مقاومت در شرایط جوی و ازون)
 16114461212116566Oil   resistance                                                                 (مقاومت در برابر روغن)
 16165561213326666Motor  fuel  resistance                                                   (مقاومت در برابر بنزین)
 62653121222543333Acid   resistance                                                                (مقاومت در برابر اسید)
 62653124222543333Alkali   resistance                                                               (مقاومت در برابر قلیا)
 66666663322666666Flame   resistance                                                            (مقاومت در برابر شعله)
 42413224444552211Electrical  resistivity                                                            (مقاومت الکتریسیته)
 14162413313324455Gas  permeation                                                                     (نفوذ پذیری گاز)
 5

3

5

4

3

6

5

4

4

3

2

1

6

5

1

4

3

2

5

4

2

6

4

3

6

5

6

5

2

2

5

3

4

5

3

5

3

2

3

3

3

5

3

3

5

3

2

6

3

2

6

Cimperession  set      -40C

                                  +20C                                                              (مانای فشار)

                                  +100C

1= عالی

6= ناپسند

*1=excellent؛6=insufficient.

ادامه مطلب
رفتن به نوار ابزار