Skip to Content

آرشیو

بوتیل رابر (کائوچوی بوتیل)BR

یوتیل رابر که پلی ایزوبیوتیلن n,PIB((C4H8نیز خوانده میشود یک لاستیک مصنوعی (سنتزی ) می باشد. یک هموپلیمر است که از 2- متیل -1- پروپن تشکیل شده است. پلی ایزوبیوتیلن از فرایند پلیمریزاسیون تولید شده است که به عبارتی شامل 98%از ایزوبیوتیلن و 2% ایزوپرن می باشد.

ادامه مطلب

غلتک لاستیکی چیست؟

غلتک لاستیکی یک پلیمرالاستیک پوشش داده شده روی هسته فلزی یا غیره می باشد.غلتکهای لاستیکی در موارد گسترده ای استفاده می شود که از جمله این موارد ویژه در زیر آورده شده است.

ادامه مطلب
error: Content is protected !!