آزمایشگاه در واحدهای تولیدی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. صنایع لاستیکی پارسا با هدف ارائه محصولاتی با کیفت بالا و یکسان و با تکیه بر سابقه صنعت لاستیک اقدام به راه اندازی آزمایشگاه لاستیک نموده است . آزمایشگاه این شرکت با استفاده از تجهیزات کامل و با هدف بهبود و یکسان بودن کیفت و همچنین کامپاندینگ کنترل کیفی و آنالیز مواد راه اندازی شده است .

تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاه صنایع لاستیک پارسا به قرار ذیل میباشد :

  • دستگاه میل (غلتک ) :جهت کامپاندینگ و تهیه نمونه کامپاند
  • دستگاه برش آزمایشگاهی جهت پخت نمونه آزمایشگاهی ( قرص و شیت )
  • دستگاه تست کشش جهت اندازه گیری الانگیشن
  • رئو موتر جهت تست سختی
  • دستگاه آون جهت تست eginy
  • دستگاه

که این ناصافی سطح باعث کاهش کیفیت چاپ و کاهش بهره وری و … می گردد .