آزمایشگاه در واحدهای تولیدی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. صنایع لاستیکی پارسا با هدف ارائه محصولاتی با کیفت بالا ,یکسان و با تکیه بر سابقه صنعت لاستیک اقدام به راه اندازی آزمایشگاه لاستیک نموده است . آزمایشگاه این شرکت با استفاده از تجهیزات کامل و با هدف بهبود و یکسان بودن کیفت و همچنین کامپاندینگ کنترل کیفی و آنالیز مواد راه اندازی شده است .

تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاه صنایع لاستیک پارسا به قرار ذیل میباشد :

– دستگاه میل (غلتک ) :جهت کامپاندینگ و تهیه نمونه کامپاند
– دستگاه برش آزمایشگاهی جهت پخت نمونه آزمایشگاهی ( قرص و شیت )
– دستگاه تست کشش جهت اندازه گیری الانگیشن وتنسایل
– رئومتر جهت تعین زمان پخت
– دستگاه آون جهت تست eging
– دستگاه سختی سنج برای انداره گیری سختی لاستیک آزمایشگاه در واحدهای تولیدی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.

صنایع لاستیکی پارسا با هدف ارائه محصولاتی با کیفت بالا و یکسان و با تکیه بر سابقه صنعت لاستیک اقدام به راه اندازی آزمایشگاه لاستیک نموده است . آزمایشگاه این شرکت با استفاده از تجهیزات کامل و با هدف بهبود و یکسان بودن کیفت و همچنین کامپاندینگ کنترلکیفی و آنالیز مواد راه اندازی شده است .