تجهیزات ساخت و پاخت

ساخت و پاخت تجهیزات تامین کنندگان ملی تجهیزات و قطعات برای صنایع معدن و ساخت و ساز است. راه حل ما این است که مطمئن شوید که بهترین ارزش از ناوگان خود را از تجهیزات.

تجهیزات مورد استفاده قابل اعتماد

فروشگاه تجهیزات مورد استفاده ←

اجاره برای هر نیاز

فروشگاه تجهیزات اجاره ←

قدرت وقتی بهش نیاز داری

مشاهده تجهیزات برق ←

تجهیزات مورد استفاده قابل اعتماد

فروشگاه کامیون های سنگین ←