پر کردن فرم تماس

برای ارتباط با شرکت صنایع لاستیکی پارسا فیلدهای زیر را تکمیل کنید.

آدرس پستی

ایران – تهران بزرگراه فتح،

كيلومتر ٥، فتح ٢٩،

كوچه سوم شرقي، پلاك ٣

اطلاعات تماس

تـلفن: 66806551 21 98+
فکس: 66804402 21 98+

www.parsarubber.com
www.parsarubber.ir
info@parsarubber.com
info@parsarubber.ir
info@parsarubber.ir

موقعیت