غلتک لاستیکی چیست؟

DSC_2414 (2)

ویژگیهای غلتکهای لاستیکی
1.    مقاومت سایشی عالی

2.    بازگشت سریع به شکل اصلی زمانیکه از شکل اصلی خارج شده باشد.

3.    مقاوم به مواد شیمیایی و محافظ غلتک فلزی و شفت

4.    جلوگیری از آسیب دیدگی به دلیل خراش و ضربه

5.    تنظیم کردن برای تغییرات کوچک برای اندازه گیری دقیق دستگاه

6.    استفاده در موارد بسیار خاص….

. بعنوان عایق الکتریکی

. بعنوان رسانا یا نیمه رسانا در تغییرات خواص الکتریکی

. بعنوان یک ماده رها کننده بالا( سلیکون)

. دارای سطوح ویژه مانند (سطوح صاف-غلتک دندانه دار-غلتک حلزونی –غلتک شیا ردار-شطرنجی و- – –