سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

  •   تــــاریــــخ:    ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ الی ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
  •   ســاعت برگزاری:    ٠٩:٠٠ الی ١٧:٠٠
  •    مــــکـــــان:   محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
  •    تـوضیحـات :نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است.

    این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر صنعت پلاستیک جهان طبقه بندی می شود.